Initiatieven

Associate degrees

Waarom associate degrees? 

Snelle ontwikkelingen in de markt vragen om bedrijfsintensieve, en wendbare opleidingen. Associate degrees zijn hierop geënt: binnen twee jaar hbo-gediplomeerd, inzetbaar IT-talent! Met het versnellen van de ontwikkeling van associate degrees ondersteunt IT Campus Rotterdam de Rotterdam Academy. Daar kun je momenteel al ICT Servicemanagement volgen. Samen met hen en onze partners trekken we dit succesvolle model, een tweejarige praktische hbo-opleiding waarbij ervaring opdoen in en met bedrijven centraal staat, naar voren. Zo worden nieuwe opleidingen gecreëerd met kansen voor doorontwikkeling en omscholing. We richten ons op de volgende thema's:

  • Internet of things (september 2019)
  • Software engineer (september 2020)
  • Smart technologies (september 2020)
  • Big data (september 2021)

Doelstellingen:

  • Het versneld ontwikkelen van bovenstaande associate degrees door de juiste partners intensief te betrekken voor actuele kennis, begeleiding en vraagstukken
  • Verkennen mogelijkheden nieuwe thema's die interessant kunnen zijn voor nog niet gedefinieerde associate degrees

Hoe doen we dat?

Door de uiteindelijke afnemers, de bedrijven, te betrekken bij de ontwikkeling en invulling van het curriculum. Zo halen we de dagelijkse praktijk in het onderwijs en vice versa. Bedrijfspartners zitten op die manier dicht op het vuur: zowel qua input voor de opleidingen, als qua output: het opgeleide talent. Aan de kant van het bedrijfsleven verbinden we de personele vraag op grote thema’s met het inhoudelijke aanbod op het gebied van kennis, materiaal, financiering, human capital et cetera. Samen met de Rotterdam Academy, onze onderwijspartner, versnellen we zo het proces om associate degrees te ontwikkelen.

Ontwikkelingen bij associate degrees