Initiatieven

Hybride docenten

Waarom hybride docenten?

Door professionals uit het bedrijfsleven in te zetten in het onderwijs, en docenten in te zetten in het bedrijfsleven, ontstaat er een permanente uitwisseling van kennis en ervaring. Hierdoor verbinden we de inhoud van de opleidingen met de realiteit van het bedrijfsleven. Met hybride docenten zorgen we voor meer wederzijdse betrokkenheid: zij spelen een grote rol bij het ontwikkelen van talent. Deze uitwisseling leidt tot meer inzicht in elkaars dagelijkse context en stimuleert inhoudelijke ontwikkeling van de docenten

Doelstelling

  • Meer docenten die hybride kunnen werken
  • Meer professionals uit het bedrijfsleven die een structurele bijdrage leveren aan de invulling van het onderwijs.
  • Ontwikkelen van praktische methoden voor de inpassing van hybride docenten en instructeurs.

Hoe werken we daar aan?

Het begint bij enthousiaste bedrijven en onderwijsinstellingen die willen pionieren. Door kleinschalig van start te gaan en aan te haken bij bestaande ontwikkelingen kan snel ervaring worden opgedaan. Het initiatief van hybride docenten wordt gekoppeld aan bevoegde instructeurs van Technet en de education track van de Roadmap Next Economy: hoe gaan we om met zaken als bevoegdheid en verschillende arbeidsvoorwaarden?

Ontwikkelingen bij hybride docenten