Initiatieven

Lab-omgevingen

Waarom lab-omgevingen?

IT Campus Rotterdam richt samen met haar partners specifieke labs in, bijvoorbeeld op het gebied van cloud engineering en cyber security. In de labs bundelen we de behoefte naar nieuwe technologieën ten behoeve van het onderwijs met inhoudelijke bijdragen van het bedrijfsleven. Werken met de nieuwste apparatuur is economisch, zonder vraagbundeling, voor het onderwijs anders moeilijk te realiseren. Kennis van die apparatuur is wel erg gewenst voor de bedrijven: de labs zijn een win-win.

Doelstellingen:

  • We bieden structureel een lab aan op het gebied van cloud engineering en cyber security.
  • Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen bij onze partners uit het bedrijfsleven en het onderwijs, wordt op IT Campus Rotterdam maatwerk geleverd. Denk aan labs rondom sensortechnologie of big data in de zorgsector

Hoe doen we dat?

Door verschillende partijen en opleidingen bij elkaar te brengen, die inhoudelijk de labs invulling kunnen geven en aansluiting realiseren op de actualiteiten in de maatschappij.

  

Ontwikkelingen bij de labs: